FAALİYET ALANLARIMIZ

FAALİYET ALANLARIMIZ

Göç Hukuku

Tunç Hukuk Ofisi, McDonald Steed McGrath Lawyers ofisi ile birlikte Avustralya için niteliklerinize uygun vize kategorisi hakkında hukuki önerilerde bulunmakta, başvurularınızı kabul etmekte ve sizin adınıza hukuki tüm işlemlerinizi gerçekleştirmektedir.

Madencilik ve Enerji Hukuku

Tunç Hukuk Ofisi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Endüstrisine alt yapı projeleri de dahil olmak üzere yasal hizmetler vermektedir. Avustralya’da bulunan McDonald Steed McGrath Hukuk ofisi ile ortaklık kuran ofisimiz bu ofis kanalı ile Avustralya’da çok sayıda büyük ölçekli tabii kaynak projesiyle de dahil olmak üzere, araştırma, tabii kaynak ve altyapı projesiyle ilgilenen müvekkillere danışmanlık yapmaktadır

İş Hukuku

Tunç Hukuk Ofisi, İş hukuku alanında uzmanlaşmış deneyimli kadrosuyla Bireysel iş hukuku, İş kazaları, Meslek hastalıkları, Toplu İş Sözleşmesi taslaklarının hazırlanması, konularında hizmetler vermektedir.

Şirketler Hukuku

Yurtiçi ve yurt dışında faaliyet gösteren şirketlere ve işletmelere ve gerçek kişilere hukuki hizmet sağlamaktayız. Ofisimiz kurumsal ve ticari hukukun her alanında deneyim sahibidir. Küçük ve büyük ölçekli işletmelere, özel ve kamu kurumlarına ve bankalara, çeşitli endüstri sektörlerinde danışmanlık ve temsil hizmeti sunmaktayız.

Aile Hukuku

Tunç Hukuk Ofisi, aile hukukunun kapsamı içerisindeki tüm dava ve takiplerde hizmet sunmaktadır.

Boşanma Davaları, Nafaka Davaları, Velayet Davaları, Evliliğin Feshi ve İptali Davaları, Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınmasına ilişkin Tenfiz Davaları gibi pek çok dava ve hizmetler sunmaktadır.

Taşınmaz Hukuku

Tapu İşlemleri, Kiralama Sözleşmeleri, İpotek Sözleşmeleri, Tahliye Davaları, Müdahalenin önlenmesi davaları, İzale-i Şüyu davaları, Veraset ve intikal dava ve işlemleri, Tapu iptal ve tavzih davaları, ve taşınmazla ilgili bir çok dava ve işlemlerde hizmetler sunmaktayız.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukundan kaynaklanan hukuk ve ceza davalarında gerekli hukuksal yardım ve dava takibi, konusunda uzmanlaşmış avukatlarımızca yapılmaktadır.

Marka- Patent Tescil

Marka ve Patent Vekillerimizce ulusal ve uluslar arası marka ve patent tescil ve takip işlemleri yapılmaktadır.