Marka ve Patent Tescil

Marka ve Patent Tescil

MARKA:

Bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi ve ambalajlarının gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir.

Marka çeşitleri 4 ana başlıkta toplanmaktadır:

a) Ortak Marka: Üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan, bir gurubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir.

b) Garanti Markası: Marka sahibinin kontrolü altında bir çok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir.

c) Ticaret Markası: Bir işletmenin imalatını ve /veya ticaretini yaptığı mallan, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işarettir.

d) Hizmet Markaları: Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir

PATENT

Türkiye’de ve dünya’da yeni olan sanayiye uygulanabilen ve tekniğin bilinen durumunun aşılması kriterine uygun olan buluşların sahiplerine belirli bir süre ile, bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır. Bir buluşun patent verilerek korunabilmesi için, üzerinde üç ana unsuru taşıması gerekmektedir;

1- Yenilik:

Patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanmayan bilgilerden oluşur.

2- Tekniğin bilinen durumunun aşılması:

Buluş ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş ise, tekniğin bilinen durumunun aşıldığı kabul edilir.

Sanayiye uygulanabilirlik; Buluş, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir.

3- Faydalı Model

Bir buluşun faydalı model belgesi ile korunabilmesi için gerekli nitelikler; yenilik ve sanayiye uygulanabilir olma özellikleri ile sınırlıdır. Buradan da anlaşılacağı üzere Patent koruması ile Faydalı Model koruması arasındaki en önemli fark Tekniğin bilinen durumunun aşılıp aşılmadığının incelemeye tabi tutulmamasıdır. Bu durum faydalı model müracaatı yapılması halinde daha kısa sürede daha az maliyet ile buluşun koruma altına alınabilmesini sağlamaktadır.