TAŞINMAZ HUKUKU

Taşınmaz Hukuku

Tunç Hukuk Ofisi tarafından mülkiyet sahiplerine ve/veya yatırımcılara mülkiyetlerinin devri ve yönetimi konularında her türlü hukuki hizmet verilmektedir.

Tapu İşlemleri,

Kiralama Sözleşmeleri,

İpotek Sözleşmeleri,

Tahliye Davaları,

Müdahalenin önlenmesi davaları,

Veraset ve intikal dava ve işlemleri,

Tapu iptal ve tavzih davaları,

ve taşınmazla ilgili bir çok dava ve işlemlerde hizmetler sunmaktayız.